Ciclo Superior de FP (L.O.E.)

Competencia Xeral

Con este curso adquírese a competencia para organizar, supervisar e xestiona-los recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, espectáculos e eventos.


Contorno Funcional

Organización, administración e supervisión da produción, así como da produción de obras teatrais ou programas audiovisuais, radiofónicos e espectáculos.

 

As persoas que obteña este título exercen a súa actividade no sector da producción de todo tipo de programas audiovisuais (cine, video, multimedia, televisión, radio e new media) así como na producción de espectáculos (artes escénicas, producción musicais e eventos).

 

Ocupacións e Postos de Traballo máis relevantes
Técnico/a en produción de programas de televisión, de obras cinematográficas, de obras videográficas, multimedia, de programas radiofónicos e de espectáculos e obras teatrais. Xestor cultural, etc.

 

Orientación Profesional
A súa orientación profesional é o mundo da produción e os seus axudantes ou auxiliares, nos tres medios. É o máximo responsable na organización dun produto audiovisual. Dende que xorde a idea para un programa ata que este estea listo para emitirse, o equipo de produción encárgase de valorar e coordinar tódolos elementos precisos para o éxito do mesmo. Estes elementos van dende a plasmación da idea dun guión pasando pola contratación do persoal técnico e artístico, organización e gravación, obtención dos elementos técnicos e de orzamento, ata que o produto está listo para chegar ó público. Polo tanto, a responsabilidade deste profesional reside en planificar, xestionar e supervisa-los recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para empresas de radio, cine televisión, vídeo e espectáculos, asegurando o cumprimento dos plans e obxectivos da produción, no tempo e nas condicións de custe establecidas, así como a lexislación e economía propias da produción e análise da empresa radiodifusora.