Certificados De Profesionalidade

Un certificado de profesionalidade é un documento que acredita dunha cualificación profesional do Catálogo Nacional das Cualificacións Profesionais.Son emitidos polo Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) ou, no seu caso, polas Comunidades Autónomas, e teñen validez en todo o territorio nacional.


Poseer un certificado de profesionalidade supone sen lugar a dúbidas incrementar substancialmente o teu currículum profesional, xa que, ó ser un documento oficial, valórase en calqueira proceso de selección que convoquen as Administracións Públicas, e te acredita profesionalmente ante a empresa privada.