Contacto
a

Usos e superficies

 • Vestíbulo de acceso 5m2
 • Corredor 45m2
 • Secretaría 12m2
 • Xefatura de Estudos 11m2
 • Sala de Profesorado 20m2
 • Dirección 20m2
 • Aula Polivalente 47 m2
 • Aula de Son 90m2
 • Biblioteca 21 m2
 • Aseos 20m2
 • Aula de Producións de Audiovisuais (Plató) 200m2
mapa

Rúa da Angustia - 21 - 15703 Santiago de Compostela

a
a

SITUACIÓN

a
a

O RAIO VERDE: "ESCOLA DE PRODUCIÓN DE AUDIOVISUAIS, RADIO E ESPECTÁCULOS." Está situada preto do Museo do Pobo Galego e do Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC). Tamén moi preto da Estación de Autobuses e da Urbanización de Fontiñas. AUTOBUSES URBANOS: 6,11 e Universitario.
a
a
a
a