ON-LINE

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

Plataforma ON-LINE

A plataforma ON-LINE é principalmente un medio electrónico para a aprendizaxe a distancia ou virtual, onde se podo interactuar cos profesos por medio de Internet a. O usuario podo manexar os horarios, é un medio completamente autónomo. Constitúe una proposta de formación que contempla a súa implementación predominantemente en Internet, facendo uso dos servizos e das ferramentas que esta tecnolxía

Dentro da modalidade a distancia, o plataforma ON-LINE é unha das opcións que máis se utiliza como maior frecuencia para atender as necesidade da educación continua permanente. A xeración de programas de perfecionamente profesional non regrados está medrando debido a que existe un recoñecemento de que os traballadores se capaciten e se adapten os novos requirimentos produtivos. O a plataforma ON-LINE, dadas as súas características é o soporte tecnolóxico que o respaldan, deste xeito contituense unha alternativa para aqueles que conbinan traballo e actualización, xa que non é preciso acudir a aula permanentemente

Si a educación a distancia é, dende a orixe, unha opción para entender a formación das persoas adultas, o a plataforma ON-LINE ten a vantaxe de que os usuarios elixen o seus propios horarios, e poden entrar na plataforma dende calquera lugar onde podan acceder a un ordenador que teña conexión a Internet. A educación virtual da a oportunidade de que o estudante elixa os seus horarios de estudo converténdose así nunha moi boa opción para aquelas persoas autónomas que traballe e queiran estudar nos seu tempo libre nuevos sino también a afianzar conocimientos y habilidades, aumentado así la autonomía y la motivación de los estudiantes por diferentes temas.

Poder visitar a plataforma ON-LINE no seguinte enlace