SOLICITUDE de INFORMACIÓN

Operador de Son

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

Becas: MEC

Admisión de matricula en administracion@oraioverde

Becas: O Raio Verde

Aberto prazo de inscrición

 Tfno./fax: 981 577 797

 Fax: 981 573 674

Operador de Son

Info Persoal

Info Profesional

Modalidades pago (inscrición)

Ingreso en conta Banco Popular

0075-0396-77-0500044434

Remita por FAX o xustificante